Caerus Providentia BV
Ondernemingsnummer 0.726.605.719
Zwarte Molenstraat 60, B-1671 Elingen
hello@caepro.be


Caerus, de personificatie van de gelegenheid in de Griekse mythologie, het juiste (doch vergankelijke) moment om iets voor elkaar te krijgen.
Providentia, de Romeinse godin van het overleg en voorzorg.


Aymeric DE LEENER
BIV 511.182 | Onderworpen aan de deontologische code van het BIV
NRGD EXP42287451 | Onderworpen aan de deontologische code van de gerechtsdeskundigen

Algemene Voorwaarden